Ventilatie dient de Mensch

Buva

Bij de keuze van een ventilatiesysteem gaat het vaak over zaken als EPB/EPC, Energieprestatienormen, geluid, installatiegemak etc.

Allemaal logische en terechte onderwerpen. Toch wordt het doel van een ventilatiesysteem te vaak vergeten; een gezond en comfortabel binnenklimaat. Oftewel het afvoeren van vervuilde lucht en het toevoeren van schone buitenlucht. En dat tot een niveau waarvoor het voor de bewoners prettig leven is. Niet omwille van de minimum eisen, maar omwille van het maximaal welzijn.

Hier door gaat het nog weleens fout in projecten. Het gaat voornamelijk om de meest ideale combinatie van EPC-punten in relatie tot de kosten. Eigenlijk een EPC/prijs-verhouding.

Het mooie is dat dit allemaal perfect kan samengaan. Het is dan belangrijk om met drie stappen rekening te houden.

Dit is in de tekenfase. Vooraf samen bepalen welk systeem er wordt toegepast en hoe de installatie er uit gaan zien. Denk o.a. aan opstelplaats van de ventilatie unit, akoestische maatregelen, ontwerp van de kanalen etc.

Zorg dat de installatie wordt geïnstalleerd door een installateur met kennis van zaken. Het lijkt allemaal zo simpel, de praktijk wijst anders uit. Om samen van elkaar te leren is het ook altijd aan te raden om eerst een pilot woning uit te voeren.

Éénmalig tijd investeren om hier in het vervolg van het project allemaal voordeel van te hebben.

Loop voor oplevering samen de installatie nog een keer na. Is alles aangebracht zoals bij stap 1 besproken? Is alles netjes ingeregeld etc? Dit dient niet om elkaar te controleren, deze controle dient om samen een goed werkend ventilatiesysteem af te leveren.

Ik ben er van overtuigd dat op deze manier een perfect werkend ventilatie systeem aangebracht kan worden. Met de woningen die steeds luchtdichter worden is dit een item dat echt de aandacht verdiend!

Of we nu verwarming ontwerpen, ventilatie of sanitair systemen aanleggen. Wanneer we eerst in het belang van de mens denken, kan het energie besparen, het CO2 terugdringen of de sprong naar duurzaam een stuk eenvoudiger genomen worden. Dan worden wij allemaal, inclusief moeder Aarde blij. Techniek is een schitterend middel, zolang het geen doel op zich wordt.

Bron: Steven van den Bergh/productmanager BUVA