Unieke Zoneringsset zorgt voor een slimmere ventilatie!

Buva

Ventilatie is een belangrijk onderdeel van een gezond, energiezuinig en optimaal binnenklimaat – zeker in deze tijd. Met de nieuwe Ecostream zone zoneringsset gaat Buva nog een stap verder om gerichter te kunnen ventileren.

De Buva Ecostream WTW-unit is een revolutionair, intelligent en volledig autonoom functionerend balansventilatiesysteem met een breed toepassingsgebied dat gebruik maakt dat gebruik maakt van warmteterugwinning.

Met de nieuwe Ecostream zone zoneringsset gaat Buva nog een stap verder om gerichter te kunnen ventileren. Deze zone kleppen zorgen ervoor dat je een woning kan opsplitsen in 2 of meer zones. In elke zone hangt dan een CO2 meter die de luchtkwaliteit monitort. Indien in de woonzone mensen aanwezig zijn, en de lucht verslechterd gaat het ventilatietoestel niet automatisch optoeren, maar zal de klep er voor zorgen dat verse lucht die anders naar de slaapzone zou gaan naar de woonzone wordt gestuurd. Hierdoor moet het toestel minder snel optoeren en wordt er dus energie bespaard. Slim, niet?

Dit levert ook een verbeterde F-reductie waarde op welke mee het E-peil van de woning bepaalt!

Door de woning te voorzien van zonering kiest de bewoner voor extra energiebesparing, een betere luchtkwaliteit, minder geluid of een hogere capaciteit.

 

 

Login

U bent ingelogd.

Naar werkbalk springen