Een gezond binnenklimaat met ventilatie | Ecostream van Buva

Hoe bereik je een gezond binnenklimaat met ventilatie

Een gezond binnenklimaat begint met een goede luchtkwaliteit. Ventilatie is daarvoor van groot belang. Doordat woningen steeds beter geïsoleerd worden, vindt echter steeds minder natuurlijke ventilatie plaats. Daarom is het monitoren van de luchtkwaliteit binnenskamers erg belangrijk geworden. De ventilatiesystemen van BUVA houden de luchtkwaliteit voortdurend en automatisch bij dankzij ingebouwde sensoren. Wil je een gezond binnenklimaat met ventilatie bereiken dan is een ventilatiesysteem dat zich automatisch aanpast aan de luchtkwaliteit geen overbodige luxe. Met Buva bereik je een optimale luchtkwaliteit tegen een minimaal energieverbruik.

 

De EcoStream WTW-unit

De EcoStream is een revolutionair, intelligent en modulair balansventilatiesysteem dat gebruik maakt van warmteterugwinning. Hierdoor kan warmte uit de afvoerlucht hergebruikt worden voor het voorverwarmen van de ventilatielucht terwijl de afvoerlucht zelf wordt weggeleid. Wil je een gezond binnenklimaat met ventilatie bereiken dan heb je met deze door BUVA ontworpen WTW-unit een speciaal voor residentieel gebruik ontwikkeld systeem.

 

Deze unieke zoneringset zorgt voor een slimmere ventilatie

Een gezond binnenklimaat met ventilatie van Buva

Met de nieuwe Ecostream zoneringset gaat BUVA nog een stap verder om gerichter te kunnen ventileren en dus een gezond binnenklimaat met ventilatie te bekomen. Deze Ecostream zone kleppen zorgen ervoor dat je een woning kan opsplitsen in 2 of meerdere zones. In elke zone hangt dan een CO2 meter die de luchtkwaliteit bijhoudt. Indien in de woonzone de luchtkwaliteit verslechtert gaat het ventilatietoestel niet automatisch optoeren, maar zal de klep er voor zorgen dat verse lucht, die anders bv. naar de slaapzone zou gaan, naar de woonzone wordt geleid. Hierdoor moet het toestel minder snel extra energie verbruiken. Slim, niet?

Vooral ook omdat dit een verbeterde F reductie waarde oplevert, welke mee het E-peil van de woning bepaalt.

Door de woning te voorzien van zonering kies je als bewoner voor extra energiebesparing, een betere luchtkwaliteit, minder geluid en een hogere capaciteit. Kortom je kiest voor een gezond binnenklimaat met ventilatie in optimaal gebruik.

 

Onderstaande tabel toont de mogelijke F-reductie waarden die kunnen behaald worden in een combinatie met een BUVA Ecostream + communicatiemodule:

Ecostream van Buva, één systeem met vele toepassingen

Met de Ecostream heb je een volledig autonoom werkende WTW-unit, met verschillende ingebouwde sensoren, die weet hoe er geventileerd moet worden. Het resultaat is een gezond binnenklimaat met ventilatie, stil, energiezuinig en met een hoog rendement.

Wil je graag meer vernemen, download dan hier je brochure of neem een kijkje op www.buva.nl

Terug

Login

U bent ingelogd.

Naar werkbalk springen